ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ Ι» ΤΗΝ Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ

Την Μεγάλη Δευτέρα θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος που χάθηκε από τις καταλήψεις . Περισσότερες πληροφορίες δείτε στη σελίδα του μαθήματος στο moodle.teithe.gr

οι διδάσκοντες
Α. Τόγια & Α. Ντόμπρος