ΑΓΓΛΙΚΑ Ι – ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα ΑΓΓΛΙΚΑ Ι της Πέμπτης 31-03-2022, αναβάλλεται λόγω ασθένειας της διδάσκουσας και θα αναπληρωθεί σε συνεννόηση με τους φοιτητές.

Η διδάσκουσα,

Βασιλική Γκελή