Αναπλήρωση και Εργασίες – Ψηφιακές Βιβλιοθήκες, Ψηφιακά Αρχεία και Καταθετήρια (νέα ενημέρωση 31/03)

Στο Moodle του μαθήματος θα βρείτε αναρτημένες τις εργασίες, τον τρόπο δήλωσης των ομάδων, καθώς και την ημέρα που θα πραγματοποιηθεί η αναπλήρωση λόγω των αργιών (για τις ομάδες Α’, Β’ και Γ’).
Update (31/03/22): Δείτε στο Moodle τις νέες ενημερώσεις σχετικά με την αναπλήρωση και τις ομαδικές εργασίες

Οι διδάσκοντες

Εμμανουήλ Γαρουφάλλου

Δημήτρης Ρουσίδης