Φροντιστηριακό μάθημα στη Θεματική Ευρετηρίαση

Κάθε Τετάρτη, στην αίθουσα 6 και ώρα 13:00 με 14:40, θα πραγματοποιείται φροντιστηριακό μάθημα στη ‘’ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΗ’’.

*Τα φροντιστηριακά μαθήματα απευθύνονται σε όλους τους/τις  φοιτητές/τριες που επιθυμούν να καλύψουν τα κενά τους, σε σχέση με το συγκεκριμένο μάθημα, ή επιθυμούν να εξασκηθούν.

*Επιπλέον, απευθύνεται και στους/στις φοιτητές/τριες που έχουν συναφή θέματα πτυχιακών εργασιών και θέλουν καθοδήγηση.

Η διδάσκουσα

Μαρία Ζυγούρη ΕΤΕΠ

Email: marzigouri@gmail.com