ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ”

Στο Moodle του μαθήματος έχουν αναρτηθεί τα θέματα εργασιών εξεταστικής, οδηγίες και προτεινόμενη βιβλιογραφία.

Αναστασία Τσελεπίδου