ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΑ Ι

Το μάθημα ΑΓΓΛΙΚΑ Ι της Πέμπτης 7/4/2022, αναβάλλεται λόγω ασθένειας της διδάσκουσας και θα αναπληρωθεί σε συνεννόηση με τους φοιτητές.

Η διδάσκουσα,

Βασιλική Γκελή