Σύντομη ενημερωτική συνάντηση για 6 πρωτοετείς φοιτητές

Παράκληση για συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας προγραμματισμού σύντομης ενημερωτικής συνάντησης για τους εξής 6 πρωτοετείς φοιτητές (βάσει των αριθμών μητρώου): 22013, 22022, 22025, 22048, 22058, 22043

Ευχαριστώ,

Η. Νίτσος
Λέκτορας Τμ. Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης