Ανακοίνωση για τις ομαδικές εργασίες – Ψηφιακές Βιβλιοθήκες, Ψηφιακά Αρχεία και Καταθετήρια

Στο Moodle του μαθήματος έχει βγει ανακοίνωση σχετικά τις ομαδικές εργασίες.

Οι διδάσκοντες

Ε. Γαρουφάλλου

Δ. Ρουσίδης