ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ” ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/4

ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ” για αύριο Παρασκευή 8/4 λόγω στάσης εργασίας του ΟΑΣΘ.
Η καθηγήτρια
Δρ. Αναστασια Τσελεπίδου