Διαχείριση Συλλογών, Πληροφοριών και Ερευνητικών Δεδομένων – Πέμπτη 16/5/2024

Έχει αναρτηθεί ανακοίνωση στο Moodle (Exams) για το μάθημα της Πέμπτης 16/5/2024