ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΚΑΙ «ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ, ΑΡΧΕΙΩΝ»

Το Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ενημερώνει ότι για τα παρακάτω μαθήματα

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Υπηρεσίες Πληροφόρησης

ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Μάρκετινγκ και Δημόσιες Σχέσεις Βιβλιοθηκών, Αρχείων

Θα ξεκινήσει η διδασκαλίας τους την εβδομάδα 11/4.

εκ του Τμήματος