ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ “Συντήρηση & διατήρηση υλικού”

Ανακοίνωση για την εξεταστική Σεπτεμβρίου “Συντήρηση και διατήρηση υλικού”.
Στο Moodle του μαθήματος έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με τις εξετάσεις Σεπτεμβρίου.
Η διδάσκουσα
Αναστασία Τσελεπίδου