ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ”

ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ” για την Παρασκευή 15/4, λόγω της κατάληψης.
Η καθηγήτρια
Δρ. Αναστασια Τσελεπίδου