ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Μπορείτε να δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο τις τελικές ομάδες εργαστηρίων του εαρινού εξαμήνου 2023-24 όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά τις δηλώσεις σας στις 16/2/2024

Πιθανές αλλαγές επαφίενται πλέον μόνον στην θέληση του εκάστοτε καθηγητή του μαθήματος.

https://exams-ssc.the.ihu.gr/course/view.php?id=114#section-13

_