Ιστορία και Είδη Βιβλιοθηκών- Αναπλήρωση Μαθήματος Μ. Δευτέρα.

Τη Μ. Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος, Ιστορία και Είδη Βιβλιοθηκών.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στη σελίδα του μαθήματος στο moodle.teithe.gr. (News Forum- ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ pdf)Ο Διδάσκων,

Βαγγέλης Καταφυλής