Αναπλήρωση για το μάθημα “Ψηφιακές Βιβλιοθήκες, Ψηφιακά Αρχεία και Καταθετήρια”

Αναρτήθηκε στο moodle ανακοίνωση σχετικά με την αναπλήρωση των μαθημάτων

Οι διδάσκοντες

Ε. Γαρουφάλλου

Δ. Ρουσίδης