ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ 1ης ΜΑΪΟΥ

Σύμφωνα με το έγγραφο ΔΦ 2.1./6997_12/4/2022 του Διεθνές Πανεπιστημίου της Ελλάδος μεταφέρεται η υποχρεωτική αργία της 1ης Μαΐου 2022 για τις 2 Μαΐου 2022 και ημέρα Δευτέρα.