Ανακοινώσεις για τις Βάσεις Δεδομένων

Έχουν αναρτηθεί δύο ανακοινώσεις για το μάθημα “Βάσεις Δεδομένων” στο Moodle. Η πρώτη είναι για όλες τις ομάδες, η δεύτερη για την ομαδα Α.

https://moodle.teithe.gr/course/view.php?id=3350