Αυτοματοποιημένα Συστήματα Βιβλιοθηκών

Οι φοιτητές που παρακολουθούν την ομάδα της Τρίτης, για τεχνικούς λόγους θα επιλέξουν να παρακολουθούν μία από τις υπόλοιπες 3 ομάδες έως το τέλος του εξαμήνου (υπάρχει μία ομάδα τη Δευτέρα και δύο ομάδες την Πέμπτη). Το μάθημα της Τρίτης 10-05-2022 δεν θα πραγματοποιηθεί.

Οι διδάσκοντες

Γ. Χριστοδούλου

Γ. Ιωαννίδης