Σύντομη ενημερωτική συνάντηση για 12 πρωτοετείς φοιτητές

Παράκληση για συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας προγραμματισμού σύντομης ενημερωτικής συνάντησης για τους εξής 12 πρωτοετείς φοιτητές (βάσει των αριθμών μητρώου): 032/21, 033/21, 034/21, 035/21, 036/21, 037/21, 038/21, 039/21, 040/21, 041/21, 074/21, 075/21

Ευχαριστώ,

Η. Νίτσος
Λέκτορας Τμ. Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης