Αναβολή του Φροντιστηριακού μαθήματος “Καταλογογράφηση Ι & ΙΙ”

Εκτάκτως το Φροντιστηριακό μάθημα “Καταλογογράφηση Ι & ΙΙ” δεν θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 11/5/2022.

ο Διδάσκων
Αριστείδης Ντόμπρος
ΕΔΙΠ