Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορική ΙΙ (Εργαστήριο) Πέμπτη 12/5

Έχει αναρτηθεί στη σελίδα του μαθήματος στο Moodle ανακοίνωση για το μάθημα της Πέμπτης 12/5/2022, λόγω της επικείμενης απεργίας του ΟΑΣΘ.

Ο διδάσκων

Αθανάσιος Γουσιόπουλος