ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ

Οι φοιτητές/τριες που θα παρουσιάσουν την εργασία τους στο μάθημα Σεμινάριο Τελειοφοίτων μπορούν να ενημερωθούν μέσω Moodle για α) το χρονοδιάγραμμα παρουσίασης εργασιών που αρχίζει στις 2-11-2020 και λήγει στις 21-12-2020 και β) ενημερωτικό φυλλάδιο με συμβουλές και οδηγίες προετοιμασίας για την παρουσίαση της εργασίας τους.

Η Διδάσκουσα
Δέσποινα Τσοκτουρίδου ΕΤΕΠ