ΕΠΕΙΓΟΝ!! Αυτοματοποιημένα Συστήματα Πέμπτη 12/5

Έχει αναρτηθεί νέα ανακοίνωση για το μάθημα της Πέμπτης 12/5/2022, λόγω της επικείμενης απεργίας του ΟΑΣΘ, στη σελίδα του μαθήματος στο Moodle.