ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Έχει αναρτηθεί στο νέο Μoodle στο θέμα 8, στο φάκελο «2022-2023-ΥΛΗ-Πολιτική της Πληροφορίας-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΑΦΥΛΗΣ» ανακοίνωση σχετικά με την υποβολή των εργασιών εξαμήνου (pdf), και εξωτερικά στο θέμα 8 έχει δημιουργηθεί ο σχετικός φάκελος για την υποβολή των εργασιών σας με τον τίτλο «ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ».   

O διδάσκων,

Ε. Καταφυλής