Θησαυροί_ενδιάμεση αξιολόγηση

Η ενδιάμεση αξιολόγηση (Test Προόδου) θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17 Μαϊου στις 9π.μ. στην Πλατφόρμα Εξετάσεων Σχολής Κοινωνικών Επιστημών.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαξαγωγής και τις συνθήκες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο moodle.