Βάσεις Δεδομένων (ομάδες Β’ και Γ’)

Βγήκε στο Moodle ανακοίνωση σχετικά με την αναπλήρωση του αυριανού μαθήματος, το οποίο δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω των φοιτητικών εκλογών.

Ο διδάσκων

Δ. Ρουσίδης