Αναπλήρωση φροντιστηριακού μαθήματος «Καταλογογράφηση Ι & ΙΙ»

Την Πέμπτη 19/5 θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του φροντιστηριακού μαθήματος «Καταλογογράφηση Ι & ΙΙ» στην αίθουσα 5 ως εξής :
Καταλογογράφηση Ι 11:00 έως 12:00
Καταλογογράφηση ΙΙ 12:00 έως 13:00

ο Διδάσκων
Αριστείδης Ντόμπρος