ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΡΙΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΠΑΕ

Ακαδημαϊκή Εκδήλωση με θέμα την Κλιματική Κρίση («Summer Academy 2022 on
Climate Crisis – Social and Economic Impact») που διοργανώνει η Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), στις 3-9 Ιουλίου 2022.
Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της εκδήλωσης στο παρακάτω link
httups://www.ihu.gr/ucips/summer-academv-ccsei

Η Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙΠΑΕ

Καλλιόπη Μακρίδου
Καθηγήτρια Νομικής του ΑΠΘ