Επείγουσα ανακοίνωση – Αλλαγή διευθύνσεων σύνδεσης αιθουσών Zoom

Μπορείτε να δείτε τα νέα στοιχεία σύνδεσης στις αίθουσες Zoom εδώ: https://moodle.teithe.gr/course/view.php?id=3347