Ψηφιακές Βιβλιοθήκες (παρακολούθηση παρουσίασης)

Έχει αναρτηθεί στο Moodle ανακοίνωση σχετικά με την παρακολούθηση παρουσίασης που θα πραγματοποιηθεί στο Σπουδαστήριο.

Οι διδάσκοντες

Ε. Γαρουφάλλου

Δ. Ρουσιδης