Ταξινομικά Συστήματα Ι – Αξιολόγηση του μαθήματος

Παρακαλώ δείτε την ανακοίνωση στο moodle του μαθήματος Ταξινομικά Συστήματα Ι, που αφορά την αξιολόγηση του μαθήματος.

Ο διδάσκων

Γ. Ιωαννίδης