Διόρθωση στην ανακοίνωση για τις Βάσεις Δεδομένων

Στην ανακοίνωση υπήρχε αναφορά για την ομάδα Α1 ως εξής: Ομάδα Α1 – Παρασκευή 10/9 11:00. Έγινε διόρθωση σε: Ομάδα Α1 – Τρίτη 10/9 11:00. Το λάθος ήταν η Παρασκευή. Μπορείτε να δείτε τη διορθωμένη ανακοίνωση στο Moodle.