Ανακοίνωση για τα φροντιστηριακά μαθήματα “Καταλογογράφηση Ι & ΙΙ” & “Θεματική Ευρετηρίαση”

Λόγω της 24ωρης απεργίας του ΟΑΣΘ την Τετάρτη 1/6/2022 τα φροντιστηριακά μαθήματα μετατίθενται για την Πέμπτη 2/6/2022 ως εξής :

Θεματική Ευρετηρίαση στις 11:30 στην αίθουσα 6
Καταλογογράφηση Ι στις 11:00 στην αίθουσα 5
Καταλογογράφηση ΙΙ στις 12:00 στην αίθουσα 5

οι διδάσκοντες
Μαρία Ζυγούρη
Αριστείδης Ντόμπρος