Ανακοίνωση για τα μαθήματα “Υπηρεσίες Πληροφόρησης” & “Μάρκετινγκ και Δημοσίες Σχέσεις Βιβλιοθηκών, Αρχείων”

Παρακαλούνται οι φοιτητές που παρακολουθούν τα μαθήματα της κυρίας Μπάλιου, “Υπηρεσίες Πληροφόρησης” & “Μάρκετινγκ και Δημόσιες Σχέσεις Βιβλιοθηκών, Αρχείων” να ενημερωθούν σχετικά μέσω moodle.