Ανακοίνωση για την εξέταση εργαστηρίου στις Βάσεις Δεδομένων της Δευτέρας 6 Ιουν. 2022

Ανακοινώθηκαν στο Moodle (ημ. ανακοίνωσης: Παρ. 3-Ιουν-2022) οι ομάδες εξέτασης για τη Δευτέρα 6 Ιουν. 2022 (ομάδα Α και παλαιότεροι φοιτητές που δεν εξετάζονται σε άλλες ομάδες)