Ανάκτηση Πληροφοριών – Εργαστηριακή εξέταση-Ομάδες Β,Γ,Δ

Οι ομάδες Β’, Γ’ και Δ’ θα εξεταστούν στο εργαστήριο του μαθήματος αύριο Τρίτη 7/6.

Περισσότερες πληροφορίες για την ακριβή ώρα που θα εξεταστείτε, δείτε στο Moodle του μαθήματος.