ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ

Κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου το ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης θα παραμείνει ανοικτό από τις 9:00-14:00.