Μέθοδοι Έρευνας & Στατιστική_έναρξη μαθημάτων

Έχει αναρτηθεί ανακοίνωση για τη διεξαγωγή του μαθήματος στο moodle. Δείτε την ανακοίνωση εδώ.