Διαχείριση Συλλογών, Πληροφοριών και Ερευνητικών Δεδομένων – Πέμπτη 12/5/2022 – ΕΠΕΙΓΟΝ

Έχει αναρτηθεί νέα ανακοίνωση για το μάθημα της Πέμπτης 12/5/2022, λόγω της επικείμενης απεργίας του ΟΑΣΘ, στη σελίδα του μαθήματος στο Moodle.