Καταλογογράφηση ΙI – Ώρες διδασκαλίας

Στη σελίδα του μαθήματος Καταλογογράφηση ΙI στο νέο moodle εξετάσεων (https://exams-ssc.the.ihu.gr/course/view.php?id=115) υπάρχει ανακοίνωση για τις ώρες διδασκαλίας του κατά το χειμερινό εξάμηνο 2022-23.

Αρ. Ντόμπρος