Διοίκηση Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Πολιτιστικών Οργανισμών – 1ο μάθημα

Έχει αναρτηθεί ανακοίνωση στο Moodle (Exams) για το 1ο μάθημα, τη Πέμπτη 5/10/2023.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ