Επείγον: Ακύρωση προηγούμενης ανακοίνωσης για τη μετάβαση στο ΔΙΠΑΕ

Η προηγούμενη ανακοίνωση για τη μετάβαση στο ΔΙΠΑΕ δεν ισχύει. Θα αναρτηθεί σύντομα νέα ανακοίνωση.