Θησαυροί_αναπλήρωση μαθήματος

Η αναπλήρωση του μαθήματος “Θησαυροί”, που δεν πραγματοποιήθηκε λόγω φοιτητικών εκλογών, θα γίνει την Τετάρτη 17 Μαϊου στις 10:00 στο σπουδαστήριο.