Μέθοδοι έρευνας & Στατιστική_αναπλήρωση μαθήματος 28ης Οκτωβρίου

Η αναπλήρωση του μαθήματος της 28ης Οκτωβρίου θα γίνει την Τρίτη 25 Οκτωβρίου. Περισσότερες πληροφορίες για τις ώρες και τις αίθουσες στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο moodle.