Θέση Βιβλιοθηκονόμου/Επιμελητή εκδόσεων

Η εκδοτική εταιρεία European Publishing προκηρύσσει, μια (1) θέση ανεξάρτητου συνεργάτη πλήρους απασχόλησης στην Αθήνα, για τη διαχείριση ηλεκτρονικών περιοδικών.

Η εταιρεια European Publishing βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου της Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, και διαθέτει δεύτερο γραφείο στην Αθήνα. Στον εκδοτικό οίκο εκδίδονται έξι ηλεκτρονικά επιστημονικά περιοδικά. Το Tobacco Prevention & Cessation, το Tobacco Induced Diseases, European Journal of Midwifery, Population Medicine, Pneumon και Public Health Toxicology. Όλα τα περιοδικά είναι ηλεκτρονικά και ανοικτής πρόσβασης. Η εκδοτική διαδικασία περιλαμβάνει τη διαχείριση αξιολόγησης των δημοσιευμάτων από ομότιμους κριτές, την επιμέλεια- σελιδοποίηση για την έκδοσή τους και την ευρετηρίαση του περιεχομένου τους.

Αντικείμενο εργασίας

1. Διαχείριση ηλεκτρονικών επιστημονικών περιοδικών ανοικτής πρόσβασης

Απαραίτητα προσόντα

1. Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης (ΤΕΙ) ή Πτυχίο Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας (ΑΕΙ)
2. Άριστη γνώση αγγλικών (επιπέδου Proficiency)
3. Άριστη Γνώση Η/Υ: MS Office
4. Άριστες επικοινωνιακές, διαπραγματευτικές & οργανωτικές ικανότητες

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα

Κατάθεση δικαιολογητικών και πληροφορίες:

Ηλεκτρονικά στην διεύθυνση της εταιρείας hr@europeanpublishing.eu με θέμα «Θέση Επιμελητή Εκδόσεων».