Αναπλήρωση μαθημάτων της κας Β. Καμπατζά

Τα μαθήματα της Πέμπτης 27.10.2022 θα γίνουν κανονικά διά ζώσης, στο τμήμα, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.
Το μάθημα της 28.10.2022 θα αναπληρωθεί την Παρασκευή 5.11.2022, αμέσως μετά το ίδιο μάθημα (διπλό μάθημα).

Η Καθηγήτρια
Δρ Β. Καμπατζά”