Ανακοίνωση για το μάθημα Αγγλική Ορολογία Ι

Έχει αναρτηθεί στο νέο Moodle ανακοίνωση σχετικά με το μάθημα της Τετάρτης 26/10/22.

Η διδάσκουσα
Βασιλική Γκελή