Ανακοίνωση για το μάθημα της Πέμπτης ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ

Το μάθημα θα αναπληρωθεί την Παρασκευή
4/11 στις 9:00 διαδικτυακά στην αίθουσα 103 μέσω zoom

Η διδάσκουσα
Αντωνία Σαχπάζη