Πρότυπα Αρχειακής Περιγραφής_μάθημα 2 Νοεμ.

Παρακαλώ δείτε την ανακοίνωση στο moodle σχετικά με τη διεξαγωγή του μαθήματος την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου.